Euphonix. skupina skládající se z 5 osob a jedné společné můzy. jádrem a motorem pohánějícím jejich hudbu je radost a niterná potřeba z tvoření melodií a emocí. ačkoliv se od sebe členové ve své rozdílnosti liší občas až radikálně, je to právě tato jedinečná a dost těžko popsatelná kombinace povah, která dává vzniknout něčemu tak “euphonickému”.

Euphonix. a band of 5 people and one shared muse. the essential force they are driven by is a joyfull, but very inner need for creating melodies and emotions. although, the members themselves can´t be more differ from each other, sometimes even flagrantly, it is this particular and hardly describable combination of their natures, giving a fundament for something so “euphonical”.